มาทำความรู้จักกับ คณะกรรมการบริหารสมาคมไทย-อเมริกันแห่งรัฐมิชิแกน

เจ้าหน้าประจำที่สมาคมปี 2557-2559

ดร. สุจิราภรณ์ แม็คคิเท่น-โพลิช

ดร. สุจิราภรณ์ แม็คคิเท่น-โพลิช

นายกสมาคม

Tel. (586) 873-8474

นาง ชณัฐมาศ ภัทราภานุภัทร

นาง ชณัฐมาศ ภัทราภานุภัทร

อุปนายก
นายสมศักดิ์ สุขทิศ

นายสมศักดิ์ สุขทิศ

อุปนายก

ยินดีต้อนรับ และทำความรู้จักกับทุกท่าน หากต้องติดต่อ

นาย อาคม ประดิษฐวณิช

นาย อาคม ประดิษฐวณิช

เลขาธิการ

(248) 508-3596

น.ส. รุ่งนิภา วาณิชย์ปกรณ์

น.ส. รุ่งนิภา วาณิชย์ปกรณ์

เหรัญญิก
นาง กาญจนิจ ประดิษฐวณิช

นาง กาญจนิจ ประดิษฐวณิช

นายทะเบียน

(248) 495-8674

น.ส. อริสรา สาศิลป์

น.ส. อริสรา สาศิลป์

ประชาสัมพันธ์

(810) 399-3552

นาง ภัคนันท์ Radlick

นาง ภัคนันท์ Radlick

ปฎิคม

(703) 989-2299

นาง วิภารดี ธัญญการ

ผู้ช่วยเลขาธิการ

(586) 665-0359

นาง เบ็ญจา เข็มอำนาจ

ผู้ช่วยเลขาธิการ
นายเจมส์ คินเนียร์

นายเจมส์ คินเนียร์

ผู้ช่วยเหรัญญิก

(419) 279-2200

นางกีรนันท์ ฝ่ายอุประ พายล์

นางกีรนันท์ ฝ่ายอุประ พายล์

ผู้ช่วยนายทะเบียน (Web master)

(248) 308-7087

น.ส. อรยา ฉันทนาสกุล

ผู้ช่วยนายทะเบียน (ช่างภาพ)

(443) 224-8965

น.ส. มาริสา ธัญญการ

น.ส. มาริสา ธัญญการ

ผู้ช่วยปฏิคม

(248) 202-7593

เจ้าหน้าที่บริหารการจัดงานเฉพาะกิจ

นาง บุปผา เบ็ญจนาค

Co-ordinator

นางเพ็ญจันทร์ คล๊อปเฟ่นสไตน์

ตั๋ว

cell:(586) 365-8689

นายไพโรจน์ พงศ์สภาพร

สถานที่

น.ส. นารี คัมมินส์

สันทนาการ

นางจ่าย พาร์ทลัน

หัวหน้าแผนกอาหาร

ศรีสุนันท์ นาจะเรียน

ประสานงานและอาหารไทย ลาว

น.ส. สุชาดา กลับจันทร์

ประสานงานและอาหารไทย ลาว

ที่ปรึกษา

ท่านกงสุลใหญ่นครชิกาโก

กงสุลใหญ่นครชิกาโก

นางลาวัลย์ จันทร์เรือง

นายกสมาคมไทยมิชิแกนสมัยที่ 2

นายโจ ตัสมา

นายกสมาคมไทยมิชิแกนสมัยที่ 3

นายวิชิต ม้าวิไล

นายกสมาคมไทยมิชิแกนสมัยที่ 4

Thai-American Association of Michigan 2014

8500 Plumbrook Road, Sterling Heights  MI 48313